Příprava k přijímacím zkouškám na VŠ s ekonomickým zaměřením


Obsah kurzu:

Obsah kurzu je vytvořen na základě učebnice MATEMATIKA – Příprava k přijímacím zkouškám na VŠE

vlastní učebnice – Klůfa, Langhamrová – Úplný soubor variant použitých v roce 2015 a vybrané varianty z roku 2014 nebo nová učebnice Klůfa, Jindřich: Matematika k přijímacím zkouškám na VŠE (2017)

přihlásit 

Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek v těchto termínech:

15. 3. 2018      Rovnice s absolutní hodnotou a iracionální rovnice

22. 3. 2018      Nerovnice, soustavy rovnic a kvadratické rovnice s parametrem

5. 4. 2018        Posloupnosti

12. 4. 2018      Funkce

19. 4. 2018      Exponenciální rovnice a nerovnice

26. 4. 2018      Logaritmické rovnice a nerovnice

3. 5. 2018        Goniometrické rovnice

10. 5. 2018      Komplexní čísla

17. 5. 2018      Kombinatorika

24. 5. 2018      Analytická geometrie

31. 5. 2018      Opakování

Lektor:

Mgr. Hana Lukšová

Datum a čas konání:

čtvrtek od 18:00 h

Místo konání:

Praha 4 – Háje, Modrá škola, Kupeckého 576

Délka kurzu:

11 x 90 min

Cena kurzu:

2 750 Kč, jednotlivé lekce 250 Kč

Kapacita:

12 účastníků, minimum jsou 4 účastníci