Obsah kurzu:

Obsah kurzu je dán katalogem požadavků k maturitní zkoušce z matematiky.

Jednotlivé lekce pojímáme jako uzavřené celky, tedy tak, aby byly smysluplné nejen pro účastníky celého kurzu, ale i pro ty, kteří se rozhodnou procvičit si jen některá z témat.

Pokud budete mít zájem pouze o jednotlivé lekce a kurz bude otevřen, napište mail na kurzy@vasklidek.cz a my vám oznámíme termín lekce a připravíme materiály i pro vás.

Celý kurz – necelé tři lekce zdarma – přihlásit

Číselné množiny – 1 lekce

Algebraické výrazy – hodnota výrazu, mnohočleny, lomené výrazy – 2 lekce

Funkce – přehled funkcí, jejich grafy – lineární, lineární lomená, kvadratická, exponenciální a logaritmická, goniometrické funkce – 2 lekce

Rovnice a nerovnice – lineární a jejich soustavy, kvadratické, s neznámou ve jmenovateli, exponenciální, logaritmické a goniometrické – 3 lekce

Slovní úlohy – 1 lekce

Posloupnosti a finanční matematika – 1 lekce

Planimetrie – 1 lekce

Stereometrie – 1 lekce

Analytická geometrie – 1 lekce

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika – 1 lekce

Zkušební testy s následným rozborem – 4 lekce

Každý účastník kurzu je povinen přinést si své matematické tabulky a kalkulačku!

Lektor:

Mgr. Hana Lukšová

Délka kurzu:

18 lekcí, 1 lekce trvá 90 minut

V případě zájmu je možné přidat procvičovací lekce!

Cena kurzu:

jednotlivé lekce 350 Kč, celý kurz 5.400,- Kč

Místo konání:

Modrá škola – Základní a střední škola, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4, stanice metra C – Háje

Souhlas se zpracováním osobních údajů naleznete zde.